ZGROMADZENIE - Przystan Modlitwy - cisza i modlitwa w sercu miasta

PRZYSTAŃ     |     GALERIA      |     KONTAKT     |     ZGROMADZENIE
Title
Przejdź do treści
Przystań Modlitwy u Sióstr Służebniczek  
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny

Spotkasz tutaj Siostry Służebniczki Maryi, bo one prowadzą tę Przystań. W ten sposób realizują charyzmat swojego Założyciela – błogosławionego Edmunda Bojanowskiego.

Był on człowiekiem zatroskanym o trudny los wiejskich dzieci, o chorych i ubogich. W roku 1850 założył nasze Zgromadzenie i swoją troskę o integralny rozwój człowieka pozostawił nam w testamencie. Siostry pracowały najpierw w ochronkach zakładanych przez naszego Założyciela. Uczyły dziecI i wychowywały według programu ułożonego przez Edmunda Bojanowskiego. Opiekowały się też chorymi w Instytucie Gostyńskim i w domach wieśniaków.

Nasz Założyciel był człowiekiem wykształconym i bardzo religijnym. Odznaczał się głębokim życiem duchowym, o czym świadczą wypowiedzi współczesnych mu ludzi. Często uczestniczył w Eucharystii, adorował Najświętszy Sakrament, praktykował modlitwę osobistą. Charakterystycznym rysem jego duchowości była wiara w Opatrzność Bożą i miłość do Matki Bożej.

Jesteśmy spadkobierczyniami charyzmatu bł. Edmunda i z miłością podejmujemy Jego troskę o życie fizyczne i duchowe dzieci i dorosłych. Pracujemy w Domu Pomocy Społecznej, w Zakładzie Opieki Zdrowotnej, w szpitalach. Opiekujemy się dziećmi w Ośrodku dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Wspieramy rodziców w wychowaniu i edukacji, prowadząc ochronki i przedszkola. Katechizujemy w szkołach. Prowadzimy działalność misyjną w Brazylii, w Kazachstanie, na Białorusi, w Szwecji. Poszukujących Boga i prawdy o sobie wspieramy duchowo posługując w rekolekcjach.
Wróć do spisu treści